diferenciál

Teplota vo výťahu výrazne klesla. Vďačím za to úlomkom snehových vločiek. Ukrývajú sa na dne očí neželaného spoločníka. Jeho mrazivý stoicizmus sa vlieva do tesných kútov a ohrozuje krehkosť mojej vôle. Nemôžete zízať niekam inam? Prsknem stiahnutým obočím. Na drzovku mi výraz opätuje.

Výťah sa neunúva zastaviť. Mohol by už vystúpiť. Pokúsim sa ho ignorovať, neúspešne. Neokrôchanosťou nasaté pery ma provokatívne vyzývajú na súboj. Čiastočky prachu mu brúsia sánku do ostrých hrán, vrásky má čerstvo vybičované zimným vánkom.

Ešte pár minút a neovládnem sa. Päste mám pripravené na útok, čoskoro detonujú. Mám sto chutí vtlačiť mu líca ešte hlbšie do čeľuste.

Neodhadol bod zlomu. Tiež zaťal päste. Do tohto výťahu vstúpil s jediným zámerom – zničiť ma. Poznám ho vôbec? Ktorý z nich to je? Odpoveď hľadám v najvýraznejšom znamienku. Nebadane sa ku mne nakloní.

Výťah zastaví na 38. poschodí. Kožu som si rozťal o britvy v jeho vypálenej koži.

Identita sa v ňom stráca,

nechutná hra na náš život.

Črepy sa vlievajú do krvi jeden po druhom,

budú odrážať i to,

čo ušlo pred zrkadlom.

Andrej Bača

autor je absolvent Autorského literárneho praktika pod vedením Andrey Rysovej

Scroll to Top