žurnalistická fotografia

Môj blízky človek / Pandémia

Text: Mgr. Eva Jonisová

Akokoľvek sa snažíme nehovoriť o covide, stále je tu a ovplyvňuje všetky aspekty nášho života.

Študenti – fotožurnalisti – sa počas akademického roka 2020/2021 venovali tomu, čo bolo v danom čase možné; v domácej izolácii dokumentovali svojich najbližších. Ľudia si odnepamäti chceli uchovať podobu svojho blízkeho – či už to boli tzv. posmrtné masky, teda sadrové alebo iné odliatky tváre zosnulého, alebo namaľovaný portrét a neskôr fotografia. Portrét však nezobrazuje iba vonkajšie znaky portrétovaného, ale aj jeho vlastnosti či charakter.

Vo väčšine prípadov prevládal subjektívny dokument, pričom cieľom študentov bolo zachytiť osobnosť fotografovaného – teda nielen štylizovaný portrét, ale poukázať aj na vrásky, pracovité ruky či neľahkú chorobu, modriny, jazvy.

Druhou zadanou témou bolo testovanie na ochorenie COVID-19 (zimný semester) a očkovanie (letný semester). Študentské práce reprezentujú širokú škálu fotografických žánrov, pričom prevažovala reportážna fotografia – subžáner dokumentárnej fotografie. Jej znakom je vysoká miera aktuálnosti a autenticity, študenti sa snažili priniesť obrazové svedectvo z nemocníc, odberných miest a očkovacích centier. V mnohých prípadoch zohrala dôležitú úlohu komunikácia, keďže dostať sa na takéto miesta si vyžadovalo oficiálne povolenie od kompetentných.

Pre študentov žurnalistickej fotografie to bolo vzácne cvičenie a viacerí prekonali svoje vlastné očakávania a limity. Výsledkom boli najmä reportážne zábery z „miesta činu“, detaily ihiel, vakcín, dezinfekčných prostriedkov, ale aj rôzne koncepty predstavujúce metafory života: opáskované sedadlá, predstavujúce našu osobnú stiesnenosť, červené čiary na chodníkoch či dlaždiciach, mantinely určujúce povolenú vzdialenosť od druhého človeka…

Obraz, ktorý azda najviac vystihoval súčasnosť, je napokon zhorenisko a ďalšie zábery z prírody, ktoré poukazujú na karanténu, osamotenie človeka, agresiu, neosobnosť, zároveň na prírodné katastrofy a klimatickú krízu. Študenti využili médium fotografie na reflektovanie svojho vnútorného aj vonkajšieho sveta.

Scroll to Top