ona

Cesta, ktorá nemá pána

Semafor, ktorý predbehne smrť

Lampa tmy, čo zažne kotol

Noha fackajúca betón

Sny, tkané na lavičke

Prepáč, osirelá veža

Ponor tmu nad stromy

Udri láskavosť medzi múry

Snahu za roky pretni

Lebo ty, ktorá topí brezy smútkom,

vzplanieš kvetom úbohým

 

Krvácajúca značka skvostu

Bežiaca cez biely lem

Trámy pohlcujúce dych

Oko naberajúce hlas

Panna v znení medvedice

Prepáč, matka tehál

Ponor hviezdu nad život

Udri spoľahlivosť rebrom pravdy

Milosť klamstiev prijmi

Lebo ty, čo zradíš nitku tela

Zhoríš zlatom mrazivým

Andrea Štiavnická

autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby po vedením Petra Tollaroviča

Scroll to Top