tá prítomná

Ožíva prvým nádychom života

Kráča neviditeľná v krokoch dieťaťa

Uchopená v temných mysliach mudrcov

Ako tieň sa vynára

Svedomie nestálych požiera

Prvú vrásku očakávane desí

Druhú v hneve preplakáva

Kruto šklbe popraskané nohy

S veľkým žiaľom nezvratne zaháľa

Nebadaná a predsa slávna dobieha

Na neporazeného výhercu sa premieňa

Alexandra Daňková

autorka je absolventka Autorskej literárnej tvorby po vedením Petra Tollaroviča

Scroll to Top