o muuze

najlepšie

LITERÁRNE A FOTOGRAFICKÉ PRÁCE ŠTUDENTOV

MUUZA je knižná kreatívna ročenka študentov, absolventov a pedagógov FMK UCM v Trnave, ktorá vychádza každoročne od roku 2010. Sú v nej zastúpení najlepší fotografi a literárni tvorcovia pozostávajúci zo študentov FMK. 

Prezentujú svoje umelecké diela, tzn. fotografie a poviedky, resp. scenáristické poviedky. MUUZA bola vďaka kvalitnému obrazovému materiálu, grafickej úprave, tlači a celkovému vzhľadu dvakrát ocenená umeleckou komisiou Ministerstva kultúry SR ako Najkrajšia kniha Slovenska. Je výnimočná tým, že zjednocuje viacero kabinetov a ateliérov – na jej tvorbe sa podieľajú Ateliér komunikácie v médiu fotografie, Kreatívno-experimentálny fotoateliér, Ateliér úžitkovej fotografie, predmety reklamná fotografia, žurnalistická fotografia, autorská literárna tvorba a autorské literárne praktikum.

MUUZU vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vychádza v tlačenej podobe každoročne od roku 2010 a elektronicky od roku 2022. ISSN je 2730-0161.