najnovšie vydanie

muuza 2023

Milé čitateľky, milí čitatelia. Tým, ktorí ste publikáciu s titulom MUUZA už držali v rukách, listovali v nej, začítali sa do beletristických textov alebo sa zahľadeli do pútavých fotografických diel, nie je potrebné túto ročenku predstavovať. Pevne však verím, že aj tento raz oceníte talent, kreativitu i poctivé úsilie študentov Fakulty masmediálnej komunikácie, ktorí Vám ponúkajú to najlepšie zo svojej autorskej tvorby.  

Tým, ktorí držíte našu publikáciu MUUZA prvýkrát v rukách, by som rada prezentovala pár faktov o jej obsahu. Publikované práce na jednotlivých stránkach sú zúročením tvorivého dvojsemestrálneho úsilia našich študentov. Počas tohto obdobia navštevovali študijné predmety, akými sú kreatívne písanie, Ateliér komunikácie v médiu fotografie, Ateliér úžitkovej fotografie, Kreatívno-experimentálny fotoateliér, reklamná fotografia a dizajn, žurnalistická fotografia. Pod vedením skúsených pedagógov, vysoko kvalifikovaných odborníkov, sa tvorivo rodili nápady pre texty a fotografické snímky. Vďaka ich profesionálnemu  drobnohľadu vznikli hodnotné, umelecky pôsobivé literárne a fotografické diela. Tie najkvalitnejšie a najlepšie hodnotené artefakty boli vybrané na publikovanie. Spĺňajú stanovené umelecké a žánrové kritériá, sú originálne svojím stvárnením a majú potenciál vyvolať výrazný estetický, ale i emocionálny zážitok.  

Ročenka MUUZA je ocenením nielen najlepších literárnych textov a artefaktov našich kreatívnych študentov, ale aj pedagógov pôsobiacich na Fakulte masmediálnej komunikácie. Je výsledkom ich profesionality, ako aj tvorivého vedenia i ľudského prístupu k študentom. Vďaka angažovanosti pedagógov a zanietenosti študentov sa stala prestížnou publikáciou. V mene všetkých editorov ročenky MUUZA rada konštatujem, že počas svojej dlhoročnej existencie sa stala zaujímavým čítaním  nielen pre odbornú, ale aj širšiu verejnosť. 

Želám Vám príjemné zážitky. 

Hana Pravdová

editorka 

MUUZU vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vychádza v tlačenej podobe každoročne od roku 2010 a elektronicky od roku 2022. ISSN je 2730-0161.