najnovšie vydanie

muuza 2021

Milí čitatelia, 

po roku Vám opäť ponúkajú naši študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave to najlepšie z ich literárnej a fotografickej tvorby v publikácii MUUZA. Publikované práce na jej jednotlivých stránkach sú zúročením ich tvorivého dvojsemestrálneho úsilia, počas ktorého navštevovali študijné predmety autorské literárne praktikum, autorská literárna tvorba, ateliér komunikácie v médiu fotografie, ateliér úžitkovej fotografie, kreatívno-experimentálny fotoateliér, reklamná fotografia, žurnalistická fotografia. 

Pod vedením skúsených pedagógov, vysoko kvalifikovaných odborníkov, sa tvorivo rodili nápady pre texty a fotografické snímky. Tie najkvalitnejšie ocenili pedagógovia tým, že ich vybrali a našli im prestížne miesto v publikácii, ktorú držíte v rukách – alebo listujete na novom webe. Isteže, ich rozhodovanie nebolo jednoduché, pretože vyberali z veľkého množstva výnimočných, kreatívne originálnych literárnych textov a fotografií. Aj vďaka odbornému vkusu pedagógov a obrovskému kreatívnemu potenciálu našich študentov sa však MUUZA stala prestížnou publikáciou známou nielen v odbornej, ale aj v širokej verejnosti.

Hana Pravdová

editorka 

MUUZU vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vychádza v tlačenej podobe každoročne od roku 2010 a elektronicky od roku 2022. ISSN je 2730-0161.

Scroll to Top