najnovšie vydanie

muuza 2022

Milí čitatelia, 

Milí čitatelia, po roku sa Vám opäť prihováram. Naši študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda Vám znovu ponúkajú tie najlepšie práce z ich literárnej  a fotografickej tvorby v publikácii MUUZA. Pri ich prezeraní sa môžete presvedčiť nielen o ich talente a kreatívnych schopnostiach, ale aj o zanietenom prístupe k štúdiu. 

Vybrané literárne útvary i fotografie sa rodili pod dohľadom prísnych, ale hlavne profesionálnych očí pedagógov fakulty na študijných predmetoch literárne praktikum, autorská literárna tvorba, žurnalistická fotografia, ateliér komunikácie v médiu fotografie, ateliér úžitkovej fotografie, kreatívno-experimentálny fotoateliér, reklamná fotografia a dizajn. Najlepšie hodnotené práce pedagógovia vybrali na publikovanie, čím ich nielenže ocenili, ale aj postavili na pomyselný piedestál svedčiaci o ich vysokej umeleckej kvalite. To, že ich zámer bol úspešne splnený, môžete posúdiť sami na nasledujúcich stránkach.

Hana Pravdová

editorka 

MUUZU vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vychádza v tlačenej podobe každoročne od roku 2010 a elektronicky od roku 2022. ISSN je 2730-0161.

Scroll to Top