ateliér úžitkovej fotografie


Zo spánku do bdenia / Zažité mesto 

Text: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

V zimnom semestri akademického roka 2022 – 2023 študentky a študenti navštevujúci Ateliér úžitkovej fotografie prostredníctvom inscenovanej fotografie interpretovali výjavy zo svojich snov. Snový „materiál“ sa snažili pochopiť a inšpirovať sa ním. Často práve to všedné, prehliadané a zvláštne v snoch môže podporiť kreativitu a obohatiť tvorivý proces o nové myšlienky, ktoré by inak zostali neobjavené.

V letnom semestri študentky a študenti stáli pred výzvou opustiť svoj osobný priestor a vydať sa smerom von do verejného priestoru. Ich úlohou bolo vytvoriť ucelenú fotografickú sériu o živote v meste. 

Počas zimného semestra boli študentky a študenti prostredníctvom vizualizovania snov a materiálu zo svojho podvedomia primárne v kontakte sami so sebou. Zadanie v letnom semestri bolo orientované opačným smerom. Mnohé aj tie skúsenejšie autorky či autori prvýkrát s fotoaparátom stáli na „širokej“ ulici plnej cudzích ľudí. Krok po kroku vystupovali zo svojej zóny komfortu. Neboli len pasívnymi pozorovateľmi pouličného života, ale fotografovaním sa stávali aj jeho aktívnou súčasťou.