reklamná fotografia


Reklama na podobnosť / Dve tváre jednej veci 

Text: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Počas akademického roku 2022 – 2023 sa študentky a študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia marketingovej komunikácie venovali dvom semestrálnym témam na predmete reklamná fotografia.

V zimnom semestri sa zaoberali témou „Reklama na podobnosť“, kde fotografiou analyzovali znaky rôznych objektov alebo javov a hľadali podobnosti a rozdiely medzi nimi. Ich úsilie viedlo k tvorbe porovnaní, ktoré na prvý pohľad mohli pôsobiť nezmyselne, avšak tieto porovnania odhalili skryté vzťahy a priniesli nové pohľady na komplexné kultúrno-spoločenské problémy, ako aj na známe a staré skutočnosti. Zámerom tohto cvičenia bolo posilniť kreatívny metabolizmus študentov, ich mentálnu flexibilitu a schopnosť generovať nové a nezvyčajné nápady. Toto cvičenie malo napomôcť rozvoju ich schopnosti tvoriť inovatívne reklamné obsahy prostredníctvom fotografie.

Na zadanie zo zimného semestra nadväzuje cvičenie v letnom semestri pomenované „Dve tváre jednej veci“. Úlohou študentiek a študentov bolo vytvoriť sériu troch diptychov na ľubovoľné predmety. Reklamné fotografie mali odzrkadľovať súčasnú kultúru Generácie Z.