ateliér komunikácie v médiu fotografie


Text: doc. MgA. Jozef Sedlák

Ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF) na FMK UCM v Trnave sa zaoberá súčasnými trendmi umeleckej a konceptuálnej fotografie, pričom zdôrazňuje líniu komunikatívnej zložky média fotografie, jednak autora a diela smerom k recipientovi, a tak isto sebareflexívnu 
a existenciálnu derridovskú líniu neviditeľnej čiary vo vnútri každého diela (autora komunikátu), teda za realitou, za horizontom videného. Študenti v rámci ateliéru AKMF sa majú možnosť vizuálne vyjadriť k témam, ako je napríklad Punctum – pocta Rolandovi Barthesovi, ktorý analyzuje 
a diskutuje o kódovaní v médiu fotografie, ako aj o pozícii referenta.  

Barthes v metafore „fotografického obrazu“ identifikuje punctum ako procesnú pascu „vyvíjania sa“ čohosi, čo nepozná vývoj, no ako esencia zdôrazňujúceho pohľadu (zasadenej rany) sa nemôže premieňať, ale len opakovať s rôznou naliehavosťou, „[…] to čosi, čo sa do mňa zabodlo, vyvolalo vo mne drobný otras, prechod prázdnom“, pričom ďalej zdôrazňuje, že „[…] nie je dôležité, že dotyčný referent je nepatrný“, skoro neviditeľný. V prípade akéhokoľvek obrazového komunikátu, nevynímajúc zadané témy ako inscenovaný portrét s rekvizitou, luminografia či fotomontáž, môžeme hovoriť spolu s Barthesom o „živej nehybnosti“, pretože explózia spájania niekoľkých obrazov do jedného je spojená s nejakým detailom (rozbuškou), „[…] vznieti celú plochu textu či fotografie“. 

Prezentované fotografie v Muuze 2023 reprezentujú pedagogický proces a v epicentre snahy je sústredenie sa na uvažovanie v kontextoch a metaforách, ktoré je vlastníctvom (výbavou do budúcnosti) študenta, podobne ako hovorí Barthes. Ten verí, že fotografiu možno v jej podstate definovať fenomenologickým spodobnením, ale vzťah k samotným fotografiám je neprenosnou skúsenosťou.