ateliér úžitkovej fotografie


Pocta gýču / Ja a moje druhé Ja

Text: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

V priebehu akademického roka 2021 – 2022 členovia Ateliéru úžitkovej fotografie reagovali na dve témy. 

V zimnom semestri to bola Pocta gýču. Cieľom semestrálneho zadania bolo kriticky interpretovať gýč prostredníctvom fotografie, a to s využitím kultúrnej a významovej apropriácie symbolov masovej kultúry. Dôraz bol kladený na spochybňovanie zaužívaných kultúrnych vzorov, ideí a stereotypov. 

Počas letného semestra v rámci témy s názvom Ja a mojé druhé Ja študentky a študenti svojimi fotografiami interpretovali komplexnú problematiku identity. Cieľom bolo vytvoriť presah z modernisticky ponímaného autoportrétu, ktorý zachytáva najmä podobu umelca smerom k postmodernému ponímaniu tohto žánra, kedy sa umelcovo Ja stáva prvoradým námetom jeho tvorby.