kreatívno-experimentálny fotografický ateliér

Láska k životu

Text: Mgr. et Bc. Lucia Škripcová

Drahí priaznivci Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru (KEFA),

je za nami jeden z najťažších rokov, aký sme kedy v ateliéri zažili. Nemožnosť stretávať sa a výučba niečoho takého krehkého, ako je fotografické cítenie, je cez internet extrémne náročné.

V kombinácii so zákazmi vychádzania, znemožnením stretávať sa s inými ľuďmi a mnohými ďalšími sme sa ocitli pred neľahkou úlohou. Vtesnať naše projekty a fotenia do úzkych mantinelov a skúsiť pracovať v nich. Použiť, čo sa dá a fotografovať najbližších. Napriek tomu sa ukázalo, že umenie kvitne v každom čase či nečase. A to aj napriek náročným témam, ktorým sme študentov v poslednom roku vystavili.

Čierne svetlo, Sebecký gén či Kultúrna teória sú len výňatkom z tém, s ktorými študenti pracovali. Napriek pomyselnej jednotvárnosti pochmúrnych nálad, ktoré témy na prvý pohľad evokujú, výsledné práce odzrkadľujú lásku k životu, k tvoreniu a k fotografii. Okrem týchto tém (ako už každoročne) prezentujeme fotografie z klauzúrnej výstavy našich končiacich študentov. Ich témy sú rôznorodé od sociálneho odlúčenia cez mediálnu manipuláciu až po kresťanskú vieru a ďalšie. Napriek situácii si ich online klauzúrnu výstavu do dnešného dňa pozrelo vyše 1000 ľudí. Nič sme nezostali dlžní ani technickým témam, ako je napr. Zátišie, Portrét či Akt.

Aj keď bol uplynulý rok náročný a študenti si často siahli na dno svojich síl, myslím, že si môžeme povedať: Stálo to za to!

Scroll to Top