reklamná fotografia


Reklama na nevkus / Anti-Selfie

Text: Mgr. Peter Lančarič, PhD.

Študentky a študenti marketingu, ktorí si v akademickom roku 2021– 2022 zvolili seminár reklamná fotografia, spracúvali dve témy. 

Teoreticko-praktické prednášky v zimnom semestri boli zamerané na demaskovanie princípov, ktorými gýč manipuluje s recipientom a vnucuje mu ľúbivé, konvenčné a stereotypné chápanie sveta. Praktickou úlohou bolo vytvoriť sériu fotografií s názvom Reklama na nevkus, ktorá využívala estetické kvality gýča, ale významovo by ako umelecké dielo poukazovala na konflikty a ťažkosti skutočnosti. 

V letnom semestri svojimi fotografiami zaujímali kritické stanovisko voči fenoménu selfie. Cieľom semestrálnej témy Anti-Seflie bolo preniknúť hlbšie ku krehkej podstate ľudskej identity.