barbora vítková – báseň (2)

Pusti ju dnu.
Ak jej neotvoríš dvere, bude klopať.
Hlasnejšie a hlasnejšie…
Jej hlas sa stane silnejším.
Tak ju pusť dnu!
Stráv s ňou nejaký čas.
Pochop ju.
Potom podíď ku dverám.
A povedz jej, aby odišla.

Barbora Vítková

Autorská literárna tvorba – 3. ročník, denné štúdium