barbora vojtičková – ciTróny

Keď chytíš ma oboma dlaňami
ja cítim ako postupne zo mňa mizne šťava
ako z citróna
kyslá na jazyku, no horúca v srdci
Dozreli citTróny… v nás?
Tróny citu – výsostne zdobené mohyly
Krehkosť zblíženia
Jemný záblesk nejestvujúcej lásky
Citrón medzi sladkými rečami
tie omámia ma viac ako kyslá realita
cudzí cieli do citov
Ten, kto citom tróni, smie ich držať v moci?

Barbora Vojtičková

Autorská literárna tvorba – 3. ročník, denné štúdium