barbora vojtičková – (c)u(d)zol(ožstvo)

líham si do slučky
uzla
mäkké bozky v krehkých
dlaniach
zlomové kúzlo uzla
prepletená lož
cuzdo ležím
a kropím
zauzlené slzy
na mojom mieste má ležať iná
myšlienka
cnosti uzla
clo zaplatené vopred

Barbora Vojtičková

Autorská literárna tvorba – 3. ročník, denné štúdium