andrej bača – drôtené slučky

…v ohrade, búda
bez psa, s pánom
na reťazi, nevedome
pripútaný, na slobode

plot, živý či drôtený
strom, naoko umelý
svet, podľa mňa
ľudia nechápu

pokrok a kroky
po ceste, pravdy
nestíhajú, za lžami
skrytý človek

jeden z tých, mesiacov
v kalendári, pribúdajú
diery, na drôtenom plote
pripútané, dieťa…

Andrej Bača

Autorské literárne praktikum – 2. ročník, denné štúdium

Scroll to Top