andrej bača – tuším

že sa mi koniec
vybral naproti
že si ma koniec
vybral proti
mojej vôli

že jeho silueta
zatiaľ netemní
slnečné zore

že číha medzi
čiarami života
nevypočutá veštba

že som zbabelo
obrátil tvár
na koniec
že ma nakoniec
snáď nedobehne

Andrej Bača

Autorské literárne praktikum – 2. ročník, denné štúdium

Scroll to Top